ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ស៊ីឈួនយន់ទីងអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មខូអិលធីឌី

អាគារលេខ ២ លេខ ១ និងលេខ ៥ ផ្លូវសាវ៉ានខាងកើតទីពីរសង្កាត់ជីននីទីក្រុងចេងទូខេត្តស៊ីឈួន

ច័ន្ទ-អាទិត្យ៖ ២៤ ម៉ោង

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង