ពិព័រណ៍

ឆ្នាំ ២០២១ អេអាយធីអេហ្វអេសស៊ីនហ្សិនស្វ័យប្រវត្តិចិន

mmexport1618026899906
mmexport1618026910771
mmexport1618026905443

ពិព័រណ៍អឹមអេសអូមេមនីកានីម៉ូស្គូ IEC ឆ្នាំ ២០១៩

IMG_1041
IMG_1047
IMG_1080

ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុងឆ្នាំ ២០១៨

IMG_1044
IMG_1045
IMG_1043

ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកអ្នកប្រើប្រាស់អេចធីស៊ីឌីស៊ីឆ្នាំ ២០១៧

IMG_1049
IMG_1081
IMG_1048

អូតូមេកានីកាសៀងហៃឆ្នាំ ២០១៥

IMG_1042
IMG_1046

ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុងឆ្នាំ ២០១៤

IMG_1055
mmexport1618026907797